Castell de Palol de Revardit
El Revardit
Ajuntament Palol de Revardit
Pou del Glaç
Can Borrell i Rutes de Salamina
Agenda web
16/03/2020

El Sr. Jordi Xargay i Congost, Alcalde de l’Ajuntament de Palol de Revardit

 

INFORMO

 

Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i en compliment d’allò establert al Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a)        Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b)        Assistència a instal·lacions sanitàries.

c)        Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d)        Tornar al lloc de residència habitual.

e)        Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f)         Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g)        Per causa de força major o per situació de necessitat.

h)        Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per a repostar en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

 

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

13/03/2020
En relació amb l'afectació del COVID-19, i seguint les recomanacions del Comitè Tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per emergències associades a malalties transmissibles, l'Ajuntament de Palol de Revardit informa que se suspenen les activitats que es portaven a terme al local polivalent de la Banyeta i al  Casal de la Gent Gran del Castell, i queden tancats el Dispensari local i la Sala d'exposicions, al menys fins al divendres 27 de març de 2020.


08/01/2020
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, per Resolució de l'àrea de Medi Ambient, ha concedit a l'Ajuntament una subvenció 3.508,29 euros dins del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d'incendis, exercici 2019, destinada a la campanya de suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les interiors.

21/12/2019

El dissabte 21 de desembre, a les 11 del matí, tindrà lloc una visita guiada al pou del glaç de Palol de Revardit.

Tothom que hi vulgui assistir es pot aplegar al punt de trobada, a l'aparcament de davant del cementiri.

Activitat gratuïta

15/12/2019
Consulteu la informació al document que s'adjunta
Página 3 de 52
Previsió Palol