Castell de Palol de Revardit
El Revardit
Ajuntament Palol de Revardit
Pou del Glaç
Can Borrell i Rutes de Salamina
Agenda web
05/12/2019
Consulteu la informació sobre dies i hores del casalet de nadal al pdf adjunt
26/11/2019
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció per treballs de millores interiors, pintura i nou equipament del local polivalent.
30/10/2019
La Diputació de Girona ha concedit a l'ajuntament una subvenció de 1.100 euros destinada actuacions de manteniment (desbrossament de marges) dels camins de titularitat municipal.
30/10/2019
La Diputació de Girona ha concedit a l'ajuntament una subvenció de 722,29 euros destinada a la renovació del maquinari informàtic de les dependències municipals, dins del Fons de cooperació 2019.
23/10/2019
La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 200 euros per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport, subprograma "suport als programes municipals d'ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals".
Página 3 de 50
Previsió Palol