Equip de govern

Alcalde: Sr. Jordi Xargay

L’alcaldia realitza la coordinació de totes les àrees d’actuació i dirigeix les àrees de Participació i d’Hisenda.


  • Urbanisme, Obres públiques i Serveis públics: Sr. Jordi Farrés i Rovira
  • 1r tinent d’alcalde

  • Esports: Sr. Albert Xargay i Sureda
  • 2n tinent d’alcalde

  • Sanitat, Serveis socials, Cooperació i Gent gran: Sra. Maria Assumpció Palomeras i Agramunt

  • Medi Ambient i Agricultura: Sr. Jordi Pujolar i Planellas

  • Festes i Joventut: Sra. Aurèlia Paradas i Capalleras

  • Cultura i Educació: Sra. Yolanda Parella i Masó