Documents i Projectes en fase d’exposició pública

X2022000167 – Modificació puntual de normes núm. 23: regularització de sistemes de generació d’energies renovables

Data d’inici de l’exposició pública: 04/04/2023

Data de la fi de l’exposició: 04/05/2023

Pots consultar la documentació següent: