Documents i Projectes en fase d’exposició pública

X2023000163 – Modificació d’ordenances fiscals per a 2024

Data d’inici de l’exposició pública: 08/11/23

Data de la fi de l’exposició: 22/12/23

Pots consultar la documentació següent:


X2023000074 – Aprovació inicial del Projecte executiu d’una planta de generació fotovoltaica de 59kWp per autoconsum col·lectiu i compensació d’excedents al pavelló municipal de Palol de Revardit

Data d’inici de l’exposició pública: 07/06/23

Data de la fi de l’exposició: 18/07/23

Pots consultar la documentació següent:


X2021000195 – Aprovació inicial del Projecte de condicionament i millores a la zona esportiva de Palol de Revardit

Data d’inici de l’exposició pública: 07/06/23

Data de la fi de l’exposició: 18/07/23

Pots consultar la documentació següent:


X2022000167 – Modificació puntual de normes núm. 23: regularització de sistemes de generació d’energies renovables

Data d’inici de l’exposició pública: 04/04/2023

Data de la fi de l’exposició: 04/05/2023

Pots consultar la documentació següent: