Vespa asiàtica

NOTA INFORMATIVA

203 vespes asiàtiques capturades a la comarca. Ja has col·locat la teva trampa?

Degut a les condicions climatològiques considerem oportú ampliar el termini de la campanya vespa asiàtica ja que teòricament endarrereix el cicle biològic de la vespa asiàtica. Per aquest motiu la campanya es prorroga fins el dia 15/05! Caça la vespa asiàtica!

Podeu trobar tota la informació relacionada amb la Vespa Asiàtica a l’enllaç web del Consell Comarcal del Pla de l’Estany