Edictes

Exercici: 2023 Bop: 184-0 Edicte: 7991 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Extracte del decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Palol de Revardit de 19 de setembre de 2023, de convocat貌ria d'ajuts per a despeses escolars del curs 2022/2023 (Convocat貌ria BDNS 717228)
Exercici: 2023 Bop: 176-0 Edicte: 7773 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 162-0 Edicte: 7219 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 definitiva del Projecte executiu d'una planta de generaci贸 fotovoltaica al pavell贸 municipal
Exercici: 2023 Bop: 162-0 Edicte: 7205 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 definitiva del Projecte de condicionament i millores a la zona esportiva
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 7037 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 6002 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Cartip脿s municipal 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 109-0 Edicte: 4639 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 inicial del Projecte executiu d'una planta de generaci贸 fotovoltaica al pavell贸 municipal
Exercici: 2023 Bop: 109-0 Edicte: 4637 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Informaci贸 p煤blica del Projecte de condicionament i millores a la zona esportiva
Exercici: 2023 Bop: 100-0 Edicte: 4196 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Convocat貌ria per a l'elecci贸 del c脿rrec de jutge/essa de pau titular i substitut/ta
Exercici: 2023 Bop: 66-0 Edicte: 2735 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Exposici贸 p煤blica de la modificaci贸 puntual n煤m. 23 del Text ref贸s de les Normes complement脿ries i subsidi脿ries de planejament
Exercici: 2023 Bop: 59-0 Edicte: 2255 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - informaci贸 p煤blica del compte general de l'exercici de 2021
Exercici: 2023 Bop: 53-0 Edicte: 2011 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 34-0 Edicte: 1246 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11824 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Convocat貌ria i bases del proc茅s selectiu d'estabilitzaci贸
Exercici: 2022 Bop: 241-0 Edicte: 11048 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 definitiva de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 219-0 Edicte: 10102 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8231 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 inicial de la modificaci贸 puntual n煤m. 23 del text ref贸s de les normes complement脿ries
Exercici: 2022 Bop: 162-0 Edicte: 7657 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Delegaci贸 de funcions de l'Alcaldia per a la celebraci贸 d'un matrimoni civil
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6552 AJUNTAMENT DE VILAFANT - Aprovaci贸 inicial dels projectes: Projecte de reparaci贸 de les voreres dels carrers Ciutadella, la Vinya, Palol, Migdia, Requesens, Escoles i Pla莽a dels Rajolers i Projecte d'instal路laci贸 d'una nova canonada d'abastament d'aigua potable al nucli de Palol Sabald貌ria
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6525 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovaci贸 de conveni i acceptaci贸 de la delegaci贸 de compet猫ncies i prestaci贸 d'assist猫ncia t猫cnica en mat猫ria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i els ajuntaments de Cornell脿 del Terri, Fontcoberta, Palol de Revardit, Seriny脿 i Vilademuls
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6376 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 definitiva del Projecte constructiu d'abastament d'aigua potable en alta des de Cam贸s fins a Palol de Revardit
Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4518 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 94-0 Edicte: 4007 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 de l'Oferta p煤blica d'estabilitzaci贸 de mesures urgents per a la reducci贸 de la temporalitat en l'ocupaci贸 p煤blica
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3735 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de cr猫dits 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3247 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Extracte de la resoluci贸 de l'Ajuntament de Palol de Revardit de 13 d'abril de 2022, de la convocat貌ria d'ajuts per les despeses escolars del curs 2021/2022 (Convocat貌ria BDNS 621147)
Exercici: 2022 Bop: 66-0 Edicte: 2668 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 definitiva de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal general de gesti贸, inspecci贸 i recaptaci贸
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2559 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 inicial de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dits 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2558 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 inicial del Projecte contructiu d'abastament d'aigua potable en alta des de Cam贸s fins a Palol de Revardit
Exercici: 2022 Bop: 64-0 Edicte: 2557 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 provisional de la modificaci贸 de l'Ordenan莽a fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 48-0 Edicte: 1800 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci贸 definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i la massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2022