Edictes

Exercici: 2024 Bop: 123-0 Edicte: 5421 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del projecte d'enderroc dels coberts auxiliars de can Fèlix
Exercici: 2024 Bop: 119-0 Edicte: 5222 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovaci√≥ inicial del projecte de rehabilitaci√≥ de la finca de Can F√®lix per destinar-la a equipament p√ļblic
Exercici: 2024 Bop: 119-0 Edicte: 5219 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2024
Exercici: 2024 Bop: 116-0 Edicte: 5076 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Delegació de funcions de l'Alcaldia per a la celebració d'un matrimoni civil (Exp. X2024000123)
Exercici: 2024 Bop: 106-0 Edicte: 4626 DIPUTACI√ď DE GIRONA - Aprovaci√≥ inicial del projecte de condicionament entre PK 4+050 i 4+545 de la carretera GIV-5147, de la C-66 a Cam√≥s per Palol de Revardit
Exercici: 2024 Bop: 93-0 Edicte: 3993 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del Pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica
Exercici: 2024 Bop: 84-0 Edicte: 3522 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua
Exercici: 2024 Bop: 62-0 Edicte: 2329 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Informaci√≥ p√ļblica per a noves activitats i construccions en s√≤l no urbanitzable (Exp. X2024000025)
Exercici: 2024 Bop: 49-0 Edicte: 1862 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Exposici√≥ p√ļblica del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2024 Bop: 41-0 Edicte: 1571 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació, la plantilla de personal i la massa salarial del personal laboral per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 677 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11277 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9719 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació de dos convenis de delegació de competències de contractació i direcció d'obra de l'Ajuntament de Palol de Revardit al Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici: 2023 Bop: 214-0 Edicte: 9471 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 199-0 Edicte: 8511 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Addenda del Conveni de cooperaci√≥ per a la delegaci√≥ de les facultats de prestaci√≥ del servei de jardineria, manteniment d'espais verds, manteniment de recs, neteja de vials p√ļblics i franges perimetrals contra incendis de l'Ajuntament de Palol de Revardit a favor del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
Exercici: 2023 Bop: 184-0 Edicte: 7991 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Extracte del decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Palol de Revardit de 19 de setembre de 2023, de convocatòria d'ajuts per a despeses escolars del curs 2022/2023 (Convocatòria BDNS 717228)
Exercici: 2023 Bop: 176-0 Edicte: 7773 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 162-0 Edicte: 7219 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte executiu d'una planta de generació fotovoltaica al pavelló municipal
Exercici: 2023 Bop: 162-0 Edicte: 7205 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del Projecte de condicionament i millores a la zona esportiva
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 7037 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 140-0 Edicte: 6002 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Cartipàs municipal 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 109-0 Edicte: 4639 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del Projecte executiu d'una planta de generació fotovoltaica al pavelló municipal
Exercici: 2023 Bop: 109-0 Edicte: 4637 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Informaci√≥ p√ļblica del Projecte de condicionament i millores a la zona esportiva
Exercici: 2023 Bop: 100-0 Edicte: 4196 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Convocatòria per a l'elecció del càrrec de jutge/essa de pau titular i substitut/ta
Exercici: 2023 Bop: 66-0 Edicte: 2735 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Exposici√≥ p√ļblica de la modificaci√≥ puntual n√ļm. 23 del Text ref√≥s de les Normes complement√†ries i subsidi√†ries de planejament
Exercici: 2023 Bop: 59-0 Edicte: 2255 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - informaci√≥ p√ļblica del compte general de l'exercici de 2021
Exercici: 2023 Bop: 53-0 Edicte: 2011 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 34-0 Edicte: 1246 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11824 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Convocatòria i bases del procés selectiu d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 241-0 Edicte: 11048 AJUNTAMENT DE PALOL DE REVARDIT - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2022