Exposició del cens electoral

  En virtut de l’article 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral general, es posa en coneixement de tots els veïns d’aquest municipi que a la Secretaria de l’Ajuntament es poden consultar les llistes electorals vigents, a efectes d’examen i reclamacions, de dia 11 al 18 de març

Batuda de porc senglar

Per Decret d’alcaldia de data 6 de març de 2019, s’ha resolt el següent: Autoritzar a la Societat de Caçadors de Palol de Revardit, amb matrícula de l’Àrea Privada de Caça G-10291, a fer ús dels camins municipals que s’indiquen, per la realització d’una batuda de porc senglar el dia 16 de març de 2019, […]

Nova exposició al Castell

Dissabte 4 de maig a les 12 del migdia s’inaugurarà  una nova exposició, que restarà  oberta tots els caps de setmana fins al 9 de juny.

Exposició del cens electoral

Fins al 7 d’octubre es poden consultar, a la secretaria de l’ajuntament, les llistes del cens electoral, tancat a 1 de juliol de 2019, per a les eleccions generals del proper 10 de novembre.

Subvenció diputació. Fons cooperació cultural 2019

Dins del programa del Fons de cooperació cultural, la Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Palol de Revardit una subvenció de 6.573,15 euros que es destinen a ajudar a pagar les despeses culturals de l’any 2019: festes majors, publicació de la revista El Nunci i fira de Santa Llúcia.

Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit una subvenció de 200 euros per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport, subprograma “suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals”.

1 5 6 7 8