Subvenci贸 per actuacions en mat猫ria forestal

La Junta de Govern de la Diputaci贸 de Girona, per Resoluci贸 de 21 de mar莽 de 2023, ha concedit a l鈥橝juntament de Palol de Revardit una subvenci贸 de 4.374,00 euros per a actuacions en mat猫ria forestal i de prevenci贸 d鈥檌ncendis a realitzar durant l鈥檈xercici 2023.

Subvencions de la Diputaci贸 de Girona

La Junta de Govern de la Diputaci贸 de Girona, en sessi贸 de 18 d鈥檃bril de 2023, va acordar concedir a l鈥橝juntament de Palol de Revardit, dins el Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural 2023, les subvencions pels conceptes i imports que especifiquen: Actuacions en camins:Arranjament camins de titularitat municipal………………………. 1.100,00 euros Cooperaci贸 Cultural:Despeses de Festes […]

Subvencions de la Diputaci贸 de Girona

La Junta de Govern de la Diputaci贸 de Girona, en sessi贸 de 18 d鈥檃bril de 2023, va acordar concedir a l鈥橝juntament de Palol de Revardit, dins el Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural 2023, la subvenci贸 pel concepte i import que s鈥檈specifica: Despeses del lloc de secretaria intervenci贸, de l鈥檕ctubre 2022 a setembre 2023: 10.000,00 […]

Subvenci贸 de la Diputaci贸 de Girona

El Departament de Cultura de la Diputaci贸 de Girona, pe decret del dia 1 de febrer de 2023, va concedir a l鈥橝juntament de Palol de Revardit una subvenci贸 nominativa per a les Activitats a la Sala d鈥橢xposicions al Castell, que s鈥檋an portat de terme des del 15 d鈥檕ctubre de 2022 al 14 d鈥檕ctubre de 2023. […]

1 2 3 8