Subvenció de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de febrer de 2023, va aprovar la concessió a l’Ajuntament de Palol de Revardit, d’una subvenció de 21.515,05 euros dins del Fons econòmic de caràcter extraordinari, per la Millora de l’enllumenat de can Vinardell, la Pavimentació de les àrees de residus, i […]

Subvenció per actuacions en matèria forestal

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, per Resolució de 21 de març de 2023, ha concedit a l’Ajuntament de Palol de Revardit una subvenció de 4.374,00 euros per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis a realitzar durant l’exercici 2023.

Subvencions de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 18 d’abril de 2023, va acordar concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, les subvencions pels conceptes i imports que especifiquen: Actuacions en camins:Arranjament camins de titularitat municipal………………………. 1.100,00 euros Cooperació Cultural:Despeses de Festes […]

Subvencions de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 18 d’abril de 2023, va acordar concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, la subvenció pel concepte i import que s’especifica: Despeses del lloc de secretaria intervenció, de l’octubre 2022 a setembre 2023: 10.000,00 […]

Subvenció de la Diputació de Girona

El Departament de Cultura de la Diputació de Girona, pe decret del dia 1 de febrer de 2023, va concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit una subvenció nominativa per a les Activitats a la Sala d’Exposicions al Castell, que s’han portat de terme des del 15 d’octubre de 2022 al 14 d’octubre de 2023. […]

1 2 3 8