Batuda de porc senglar

Per Decret d’alcaldia de data 6 de març de 2019, s’ha resolt el següent:

Autoritzar a la Societat de Caçadors de Palol de Revardit, amb matrícula de l’Àrea Privada de Caça G-10291, a fer ús dels camins municipals que s’indiquen, per la realització d’una batuda de porc senglar el dia 16 de març de 2019, de les 7:00 a les 15:00 hores, i poder senyalitzar-los i tancar-los temporalment:

  • des de la GIV-5191 a cal Pastor, passant per can Serrats
  • des de l’esglèsia de la Mota a can Petxaques
  • des de la GIV-5191 fins a l’encreuament de cal Pastor, passant per can Maret i can Bufarol
  • des de la GIV-5191 fins a ca l’Aubó, passant per can Puig