NOTA INFORMATIVA

Us informem que enguany l’estat espanyol va aprovar la Llei 7/2022, de 8 d’abril, i de residus i sòls contaminats per a l’economia circular.

L’article 27 de la llei estableix: “amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Únicament podrà permetre´s la crema d’aquests residus amb caràcter excepcional, i sempre que comptin amb la corresponent autorització individualitzada que permeti aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb una altra mena de tractament, motivant adequadament que no existeixen altres mitjans per a evitar la propagació de plagues, o, en entorns silvícoles, a fi de prevenir els incendis forestals quan no pugui accedir-se per a la seva retirada i posterior gestió, en aplicació de l’exclusió prevista en l’article 3.2.e). Els residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola que no queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei d’acord amb l’article 3.2.e), hauran de gestionar-se conforme al que es preveu en aquesta llei, especialment la jerarquia de residus, prioritzant el seu reciclatge mitjançant el tractament biològic de la matèria orgànica”.

Per tant, aquest any no serà possible tramitar les comunicacions de crema que habitualment es tramitaven des d’ajuntaments i consells comarcals.

Entenent els prejudicis que ens portarà a tots, des de l’ajuntament i el consell comarcal s’estan fent gestions conjuntes amb la Generalitat per poder donar solucions a aquest problema.

Tan aviat com hi hagi novetats us anirem informant.