SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 20 d’octubre de 2020, va concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit una subvenció de 27.089,12 euros per a actuacions municipals motivades pel temporal Gloria del mes de gener de 2020.

Aquestes actuacions han consistit en la construcció d’un mur de contenció a la carretera de cal Ferrer del Mas Pla a la Mota, l’arranjament de les esllavissades i la reposició de grava del camins municipals afectats, i l’execució del projecte de consolidació del sector sud de la muralla que envolta el castell de Palol de Revardit per tal de reparar les esquerdes ocasionades per l’acumulació de l’aigua.

El cost total de les actuacions puja la quantitat de 35.055,37 euros.