SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

El Departament de Cultura de la Diputació de Girona, per Decret de 30 d’octubre de 2020, va concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit, una subvenció nominativa per les Activitats a la sala d’exposicions del Castell que s’han portat a terme des del desembre 2019 i fins al març de 2020.

Malauradament, degut a la pandèmia per la Covid-19, no s’han pogut fer totes les exposicions programades, però, si tot va com està previst, el proper 13 de desembre es reprendran les exposicions al Castell i esperem que al llarg del 2021 es puguin realitzar totes les exposicions previstes