SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 7 de maig de 2019, va acordar concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, una subvenció de 37.247,85 € per a inversions. Les actuacions realitzades han estat:

  • Ampliació de l’enllumenat de la urbanització can Comas i Pavimentació i millora de diversos camins municipals.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 16 de juny de 2020, va acordar concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, les subvencions pels conceptes i imports que s’especifiquen:

  • Actuacions en camins:

Desbrossament de camins municipals: 1.100,00 euros

  •  Cooperació Cultural:

Despeses de la Festa de Santa Llúcia, actuació de l’Onze de Setembre, edició de la revista El Nunci:  6.573,15 euros

  • Noves tecnologies:

Compra d’un ordinador portàtil per teletreballar: 722,29 euros

  • Despeses corrents:

Enllumenat públic, manteniment de vials i neteja viària: 37.247,85 euros