Programa “Del Pla a l’Acció, 2020-2021”

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 21 de juliol de 2020, va atorgar a l’Ajuntament de Palol de Revardit una subvenció de 3.000,00 euros per a la instal·lació d’un punt de càrrega semi-ràpida d’accés públic, que s’ha instal·lat a la zona esportiva de la Banyeta.