Subvenció per actuacions en matèria forestal

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, per Resolució de l’Àrea de Medi Ambient, ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 4.374,00 euros dins del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis exercici 2021.