Subvencions de la Diputació de Girona

El Departament de Cultura de la Diputació de Girona, per Decret de 18 d’octubre de 2021, va concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit, una subvenció nominativa per les Activitats a la Sala d’exposicions del Castell que s’han portat a terme des del desembre 2020 i fins a l’octubre 2021.

La quantitat concedida, de 5.000 euros, s’ha destinat a les despeses corrents que comporta el manteniment de la Sala d’exposicions, despeses de personal i de reforma de l’enllumenat.

Les exposicions que s’hi han pogut veure són les de Nadal 2020-2021, la d’en Jordi Bosch –Barraca- i la de fotografia d’en Carles Avilés.