Subvencions de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 4 de maig de 2021, va acordar concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, les subvencions pels conceptes i imports que s’especifiquen:

Actuacions en camins:

Desbrossament de camins municipals …………………………….. 1.100,00 euros


Cooperació Cultural:

Despeses de l’actuació de

l’Onze de Setembre, Festa Major i

edició de la revista El Nunci………………………………………… 6.573,15 euros


Noves tecnologies:

Instal·lació d’un sistema d’emmagatzematge

en xarxa i compra de 3 terminals mòbils …………………………… 751,30 euros


Despeses corrents:

Enllumenat públic,

manteniment de vials i neteja viària ……………………………. 37.247,85 euros