Subvenció Campanya del Pla a l’Acció 2022-2023, per a la compra d’un vehicle elèctric

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 2 d’agost de 2022, dins de la Campanya del Pla a l’Acció del Departament de Medi Ambient, va acordar concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit una subvenció de 5.000 euros destinada a la compra d’un vehicle elèctric pel departament de vigilància i manteniment dels espais municipals.

La línia de subvencions del Pla a l’Acció dona suport als ajuntaments en sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i foment de l’economia verda.