Subvenció de la Diputació de Girona

El Departament de Cultura de la Diputació de Girona, pe decret del dia 1 de febrer de 2023, va concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit una subvenció nominativa per a les Activitats a la Sala d’Exposicions al Castell, que s’han portat de terme des del 15 d’octubre de 2022 al 14 d’octubre de 2023.

La quantitat concedida de 5.000 euros s’ha destinat a les despeses corrents que comporta el manteniment de la Sala d’Exposicions i les despeses de muntatge i publicitat de les activitats.