Subvencions de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 18 d’abril de 2023, va acordar concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, la subvenció pel concepte i import que s’especifica:

  • Despeses del lloc de secretaria intervenció, de l’octubre 2022 a setembre 2023: 10.000,00 euros.