Subvencions de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de 18 d’abril de 2023, va acordar concedir a l’Ajuntament de Palol de Revardit, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023, les subvencions pels conceptes i imports que especifiquen:

Actuacions en camins:
Arranjament camins de titularitat municipal………………………. 1.100,00 euros

Cooperació Cultural:
Despeses de Festes Majors i
edició de la revista El Nunci………………………………………….. 6.573,15 euros

Noves tecnologies:
Compra dos PC ………………………………………………………. 751,30 euros

Despeses corrents:
Enllumenat públic,
manteniment de vials i neteja viària ……………………………… 37.247,85 euros